PROGRAM

OFERUJEMY EDUKACJĘ
DLA DZIECI DO LAT 5 OPARTĄ NA:

autorskim programie zajęć, który przywiązuje wagę do całościowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego dziecka

wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej

wybranych elementach włoskiego modelu podejścia pedagogicznego Reggio Emilia, m.in. pracę z dziećmi według projektów badawczych, których tematy wypływają z zainteresowań dzieci

codziennej i równomiernej komunikacji i realizowaniu zajęć w języku polskim i włoskim, które zapewniają zatrudnieni w naszym przedszkolu na stałe nauczyciele polsko- i włoskojęzyczni (native speaker) a także specjaliści i pasjonaci sztuki, muzyki, tańca

zajęciach dostosowywanych do indywidualnych potrzeb dzieci

nauce poprzez zabawę oraz bogatym programie zajęć artystycznych w naszym Atelier (prowadzimy m.in. zajęcia z rysunku, malarskie, projektowe, konstruktorskie, matematyczne, muzyczne, literackie, taneczne, teatralne)

programie zajęć sportowo-ruchowych (w tym nauka pływania w basenie mieszczącym się w naszym budynku)

PONADTO W RAMACH
CZESNEGO ZAPEWNIAMY:

naukę języka angielskiego poprzez realizację zabaw i zajeć w języku angielskim

pełne wyżywienie oparte na kuchni śródziemnomorskiej

stałą obserwację dziecka przez psychologa

ZAJĘCIA DODATKOWE

  • nauka języka hiszpańskiego lub francuskiego
  • nauka gry na pianinie, skrzypcach i innych instrumentach w zależności od upodobań dziecka
  • nauka tańca (balet, flamenco)
  • zajęcia z logopedą
  • zajęcia z fizjoterapeutą
  • koncerty
  • wycieczki

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

Wkrótce więcej informacji.

Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo wypracowało własny kodeks etyczny, określający standardy pracy placówki oraz jej wartości. Dokument reguluje na poziomie naszej organizacji zasady pracy i współpracy z dziećmi oraz rodzicami, praktyki związane z zatrudnianiem pracowników, uczciwą konkurencją, zasady współpracy ze społecznością lokalną, partnerami handlowymi i merytorycznymi placówki oraz kwestie środowiskowe. Na życzenia Państwa udostępniamy dokument do wglądu.

Wkrótce więcej informacji.

ODWIEDŹ STRONĘ NASZEGO ŻŁOBKA